Monsanto och Pharmacia & Upjohn närmare fusion

Monsanto och Pharmacia & Upjohn närmare fusion ST. LOUIS, Missouri och PEAPACK, New Jersey, USA. Monsanto Company och Pharmacia & Upjohn Inc. meddelar att företagen räknar med att gå samman tidigare än planerat, senast den 1 april 2000, förutsatt att aktieägarna godkänner den föreslagna fusionen. Företagen bekräftar att Europeiska unionen har förlängt tiden till slutdatum för genomförandet av den föreslagna fusionen till den 30 mars 2000 i stället för den ursprungliga tidpunkten, 17 mars 2000. Den automatiska tvåveckorsförlängningen av EU:s granskningsperiod är resultatet av företagens utfästelse till EU-kommissionen att avyttra några mindre läkemedelsprodukter i Skandinavien, som saknar betydelse för transaktionen i dess helhet. Såsom tidigare meddelats, utlöpte den i USA föreskrivna väntetiden den 18 februari 2000, i enlighet med antitrustbestämmelserna i Hart-Scott-Rodino Act. Monsanto och Pharmacia & Upjohn kommer att hålla var sin extra bolagsstämma den 23 mars 2000 för att rösta om fusionen. Den 19 december 1999 slöt Monsanto och Pharmacia & Upjohn ett definitivt avtal att skapa ett dynamiskt och starkt nytt läkemedelsföretag. Det nya företaget - Pharmacia Corporation -får en av de starkaste säljorganisationerna inom den globala läkemedelsindustrin, en omfattande produktportfölj, en stabil tillväxt av nya läkemedel och en årlig FoU- budget på drygt två miljarder US-dollar. Pharmacia Corporation kommer också att ha en världsledande lantbruksverksamhet. Pharmacia Corporations koncernkontor och huvudkontor för läkemedelsdivisionen kommer att ligga i Peapack, New Jersey. Lantbruksdivisionen får sitt huvudkontor i St. Louis och behåller namnet Monsanto. Monsanto och Pharmacia & Upjohn har inlämnat ett gemensamt slutgiltigt proxy statement/prospekt och andra erforderliga dokument som rör fusionen hos United States Securities and Exchange Commission (SEC). VI UPPMANAR INVESTERARE ATT LÄSA DET SLUTGILTIGA GEMENSAMMA PROXY STATEMENT/PROSPEKTET OCH ANDRA TILLHÖRANDE HANDLINGAR SOM INLÄMNATS TILL SEC, EFTERSOM DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION. Investerarna kan erhålla dessa dokument kostnadsfritt från SEC:s webbsida: www.sec.gov. Dessutom kommer de handlingar som inlämnats till SEC av Monsanto att kunna erhållas gratis från Secretary of Monsanto, 800 North Lindberg Blvd, St Louis, Missouri 63167, USA, tel. 001-314-694-1000. De handlingar som inlämnats till SEC av Pharmacia & Upjohn kan erhållas gratis från Corporate Secretary, Pharmacia & Upjohn, 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, USA, tel 001-888-768-5501. DE GEMENSAMMA HANDLINGARNA OCH PROSPEKTET BÖR GRANSKAS NOGGRANT INNAN NÅGOT BESLUT FATTAS ANGÅENDE SAMGÅENDET. Monsantos verkställande chefer, vissa andra chefer och anställda kan be Monsantos aktieägare om fullmakt att rösta för fusionen. Information om vilka dessa befattningshavare är, återfinns i Current Report, dokument 8-K, som Monsanto registrerat hos SEC den 25 januari 2000. Pharmacia & Upjohns verkställande chefer, vissa andra chefer och anställda kan be Pharmacia & Upjohns aktieägare om fullmakt att rösta för fusionen. Information om vilka dessa befattningshavare är, finns i dokumentet som Pharmacia & Upjohn registrerat hos SEC enligt Rule 425 den 27 januari 2000. Kontaktperson för media: Marianne Bäärnhielm 08 695 7282 eller 070 319 59 60 Kontaktperson för börsanalytiker,: Craig Tooman +1(908) 901-8853 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar