Notering av Pharmacia Corporation på OM Stockholmsbörsen

Notering av Pharmacia Corporation på OM Stockholmsbörsen Aktieägarna i Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company tillstyrkte den föreslagna fusionen vid de extra bolagsstämmor som hölls i USA den 23 mars och bolagen förväntar sig att samgåendet skall vara genomfört senast den 1 april. Som tidigare meddelats krävs ett godkännande från EU, vilket kommer att meddelas den 30 mars. Under förutsättning att EU godkänner samgåendet mellan de båda bolagen är avsikten att sista handelsdag för depåbevis i Pharmacia & Upjohn, noterade på OM Stockholmsbörsen, är fredagen den 31 mars 2000 och att första handelsdag för depåbevis i det nya Pharmacia Corporation är måndagen den 3 april. ISIN-kod för depåbevis i Pharmacia Corporation blir SE0000634040. Ny börskod blir PHA. Likvid och leverans för avslut på OM Stockholmsbörsen gjorda under den 3 april, kommer att ske den 7 april, d v s efter fyra bankdagar. Likvid och leverans för avslut som görs efter den 3 april förväntas ske efter tre bankdagar. I USA utlöpte den föreskrivna väntetiden enligt konkurrensbestämmelserna i Hart-Scott- Rodino Act den 18 februari i år. Kontaktperson för media: Marianne Bäärnhielm, Informationschef Pharmacia & Upjohn, Sverige Tel: 08-695 72 82, mobil: 070-319 50 60 Kontaktperson för finansanalytiker: Craig Tooman Tel: +1 908 901 8851 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT01050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar