Ny behandling av bröstcancer godkänd i Sverige

Ny behandling av bröstcancer godkänd i Sverige Läkemedlet Aromasin med den verksamma substansen exemestan har godkänts av Läkemedelsverket. Aromasin används för behandling av spridd bröstcancer hos kvinnor som passerat klimakteriet och vars bröstcancer inte längre svarar på behandling med antiöstrogener såsom tamoxifen. Läkemedlet har tagits fram och tillverkas av Pharmacia & Upjohn och intas i tablettform. För dessa patienter med långt gången bröstcancer kan en alternativ behandling bygga på att minska produktionen av östrogen genom att hämma eller inaktivera enzymet aromatas. Försäljningsstart av Aromasin i Sverige beräknas till början av år 2000. Förhindrar cancercellerna att växa Aromatas är ett enzym som omvandlar androgen till östrogen vilket kan stimulera tumörcellerna att växa. De aromatas-läkemedel som sedan tidigare finns i Sverige har inte förmågan att inaktivera enzymet, bara hämma det. Aromasin är den enda substansen som inaktiverar enzymet aromatas, dvs det fungerar som en aromatasinaktivator. Med den nya behandlingen avstannar östrogenförsörjningen till cancercellerna och förhindrar dem därmed att växa. Tillhör egen klass Aromasin tillhör en egen klass aromatas-läkemedel, dels avseende den unika verkningsmekanismen, dels för att det är det enda aromatas-läkemedlet som i vetenskapliga studier visat förlängd överlevnad gentemot referenssubstansen, megestrolacetat. Få biverkningar Aromasin är godkänt för behandling av bröstcancer i bl.a USA, Schweiz och England. Läkemedelet är principiellt godkänt i övriga EU-länder. Aromasin har allmänt sett haft få biverkningar vid kliniska försök och är det andra läkemedlet från Pharmacia&Upjohn mot bröstcancer som godkänts i USA i år. I Sverige drabbas varje år ca 5000 kvinnor av bröstcancer. Pharmacia & Upjohn har redan flera preparat inom onkologi, Camptosar mot tarmcancer, Farmorubicin mot bröstcancer och Zavedos mot leukemier. För ytterligare information Marianne Bäärnhielm, info.chef, Pharmacia & Upjohn Sverige AB 08-695 72 82, 070-319 50 60 Sören Densjö, informationschef, Pharmacia & Upjohn, 08-695 45 97, 070-585 05 25 www.pharmaciaupjohn.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00580/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar