Nya allergitester godkända i USA

Nya allergitester godkända i USA Pharmacia & Upjohn Diagnostics meddelar att läkemedelsmyndigheten i USA, Food and Drug Administration, (FDA) givit klartecken till försäljning av nya blodtester för ytterligare 20 allergener, baserade på Pharmacia & Upjohns analysteknik ImmunoCAP. De nya testerna avser framförallt olika födoämnen. Pharmacia & Upjohn har ett av diagnostikmarknadens bredaste sortiment av godkända allergitest för laboratoriebestämning av allergier. Företaget har för närvarande 200 tester godkända i USA. ImmunoCAP-systemet gör det möjligt för läkaren att diagnosticera allergier med hjälp av ett blodprov till skillnad från pricktest som utförs på huden. Med ImmunoCAP kan ett brett spektrum av allergier identifieras, exempelvis mot jordnötter och andra livsmedel, men även mot latex, som är en allergityp som drabbar allt fler. Allergiska symptom kan vara mycket varierande, från mindre obehag till dödsfall. Michael Land, chef för Pharmacia & Upjohns diagnostikaverksamhet i USA, säger: "Allergier drabbar över 30% av den amerikanska befolkningen. Vi är glada åt att kunna ställa ytterligare tester till läkarnas förfogande, så att de säkert och pålitligt kan ställa diagnos för sina allergipatienter. Vår teknik är ett viktigt komplement till provning på huden och har godkänts av National Institutes of Health som ett fungerande diagnostiskt hjälpmedel." För ytterligare information: Sören Densjö, Informationschef, Pharmacia & Upjohn, Sverige, tel: 08 - 695 4597 eller 070 585 0525 Birgitta Högman, Informationschef, Pharmacia & Upjohn Diagnostics, tel: 018 -16 46 62 eller 070 5 16 46 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00350/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00350/bit0002.doc

Dokument & länkar