Nya forskningsrön bekräftar ibuprofens goda biverkningsprofil

Nya forskningsrön bekräftar ibuprofens goda biverkningsprofil Två nya studier styrker åter ibuprofens goda biverkningsprofil. Ibuprofen (t ex Ipren) framstår alltmer som det bästa valet vid tillfällig värk, då den smärtstillande och inflammationsdämpande effekten oftast är bättre för ibuprofen än för paracetamol. Tillfälligt bruk av receptfria ibuprofen ger få biverkningar utan risk för farliga överdoseringar. I en omfattande fransk studie (Moore et al, 1999)* jämfördes biverkningarna mellan ibuprofen, acetylsalicylsyra och paracetamol. Drygt 8.000 patienter delades slumpmässigt in i tre grupper. De vanligaste diagnoserna var rygg-, led- och muskelbesvär samt halsont och förkylning. Resultatet visade att ibuprofen och paracetamol hade jämförbar frekvens biverkningar. Ibuprofen hade dessutom den lägsta frekvensen magbiverkningar (4,0 %), lägre än paracetamol (5,3 %) och acetylsalisylsyra (7,1 %). Inga allvarliga biverkningar från hjärta-kärl eller njurar sågs och här fanns ingen skillnad mellan ibuprofen och paracetamol. Den andra studien från USA (Kellstein et al, 1999)** utgår från drygt 2.000 patienter i åtta kliniska prövningar, alla slumpmässiga, dubbelblinda och placebokontrollerade. Hälften av patienterna tog ibuprofen under maximalt tio dagar. Resultatet visade att biverkningarna totalt bland de ibuprofen- behandlade till och med var något färre än bland de patienter som blev behandlade med placebo. Ibuprofen, som tillhör NSAID-läkemedlen (non steroid antiinflammatory drug) har sedan länge en dokumenterad god effekt på olika smärttillstånd och har också en antiinflammatorisk effekt. Ett stort antal studier har genom åren undersökt olika NSAID-preparats tolerans och säkerhet. Ibuprofen har genomgående visat sig vara det bäst tolererade. I Sverige finns mer än 40 olika NSAID-preparat registrerade. Ibuprofen är det enda receptfria, just på grund av sin goda biverkningsprofil och höga säkerhet vid eventuell överdosering. NSAID-preparat kan vid långvarigt bruk ge magkatarr eller magsår, men stora studier har genom åren visat att ibuprofen är det "snällaste" och bäst tolererade NSAID-preparatet, med en hög säkerhet och låg frekvens magbiverkningar. Ipren är det mest sålda ibuprofenpreparatet i Sverige. Det säljs receptfritt på apotek i styrkorna 200 mg (godkänd för barn från 6 år) och 400 mg (godkänd för barn från 12 år). För ytterligare information kontakta Pharmacia & Upjohn Sverige AB, Egenvård, tel 08-695 80 00 eller direkt: Elisabeth Sahlberg, Chef PR/extern information tel 08-695 46 01; mobil 070-525 46 01 www.pharmaciaupjohn.se Referenser: *Moore N, van Ganse E, le Parc JM et al. The PAIN study: Paracetamol, Aspirin and Ibuprofen New tolerability study. A large-scale, randomized clinical trial comparing the tolerability of aspirin, ibuprofen and paracetamol for short- term analgesia. Clin Drug Invest 1999;18:89-98. **Kellstein D, Waksman J, Furey S, Binstok G, Cooper S. The safety profile on nonprescription ibuprofen in multiple-dose use: A meta-analysis. J Clin Pharmacol, 1999;39:520-32. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00520/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00520/bit0004.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar