Nytt namn på Pharmacia & Upjohn

"Pharmacia Corporation" blir namnet på det företag som bildas genom fusionen mellan Monsanto och Pharmacia & Upjohn St. Louis, Missouri och Peapack, New Jersey (2000-00-27) - Monsanto Company (NYSE: MTC) och Pharmacia & Upjohn (NYSE: PNU) tillkännager att man valt Pharmacia Corporation som namn för det nya företag som bildas när de går samman. "Namnet 'Pharmacia' speglar det nya företagets kärnverksamhet, ett snabbväxande läkemedelsföretag, bland de ledande i branschen", sade Fred Hassan, koncernchef för Pharmacia & Upjohn och blivande koncernchef för Pharmacia Corporation. Det nya namnet och grafiska profilen fångar bägge företagens långa tradition inom läkemedelsbranschen och markerar samtidigt bildandet av något helt nytt. De kombinerar Pharmacia-namnet med den blå färgen och det karaktäristiska typsnittet på Searles nuvarande logotype. "Med 'Pharmacia' har vi valt ett namn som har tyngd och internationell innebörd", sade Robert Shapiro, koncernchef och styrelseordförande för Monsanto, som blir icke arbetande styrelseordförande i det nya företaget. "Detta namn skapar en ny stark företagsidentitet för våra 60 00 anställda och stärker våra kundrelationer." Det nya företaget får ett självständigt dotterbolag för jordbruksverksamheten, som behåller namnet Monsanto. Namnen Searle, Upjohn och Pharmacia kommer att användas för försäljningsenheterna i det nya företaget. Detta för att dra nytta av den starka kännedom som finns bland kunder samt andra värden som är förknippade med dessa namn. Monsanto och Pharmacia & Upjohn har träffat avtal om att skapa en dynamisk och stark ny aktör inom den globala läkemedelsbranschen. Det nya företaget får en av industrins starkaste försäljningsorganisationer, en omfattande produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel och en årlig FoU-budget för läkemedel på ca 17 miljarder SEK. Det nya företaget får en helt integrerad jordbruksverksamhet, bland de ledande i världen. De sammanslagna företagens försäljning för 1999 beräknas till 145 miljarder SEK, med ett marknadsvärde på över 425 miljarder SEK. Sammanslagningen förväntas vara genomförd före halvårsskiftet 2000. Detta pressmeddelande innehåller vissa förutsägelser om framtiden, bland annat om respektive företags verksamhetsresultat och förväntade kostnadsbesparingar och effekter på avkastning per aktie. Dessa förutsägelser baseras på dagens prognoser, men de faktiska utfallen kan avvika avsevärt från sådana förutsägelser. Vissa faktorer som kan medföra att respektive företags faktiska resultat avviker påtagligt från förväntade och historiska resultat presenteras i Monsantos och Pharmacia & Upjohns regelbundna redovisningar till Securities and Exchange Commission, bland annat Monsantos och Pharmacia & Upjohns årsredovisningar 1998 med tillhörande bilagor 10-K respektive Exhibit 99. Monsanto och Pharmacia & Upjohn kommer att gemensamt inge ett s k proxy statement/prospectus och andra erforderliga dokument som rör fusionen hos United State Securities and Exchange Commission. VI UPPMANAR INVESTERARE ATT LÄSA DEN GEMENSAMMA PROXY STATEMENT/PROSPECTUS OCH ANDRA TILLHÖRANDE HANDLINGAR SOM REGISTRERAS HOS SEC, EFTERSOM DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION. Investerare kan erhålla handlingarna kostnadsfritt på SECs hemsida, www.sec.gov. Handlingar som registrerats hos SEC av Monsanto kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt från Secretary of Monsanto, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, tel. +1(314) 694-1000. Handlingar som registrerats hos SEC av Pharmacia & Upjohn kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt från Corporate Secretary of Pharmacia & Upjohn, 100 Route 206, North, Peapack, N.J. 07977, tel. +1(888) 768-5501. LÄS DET GEMENSAMMA PROXY STATEMENT/PROSPECTUS NOGGRANT INNAN NI FATTAR ETT BESLUT GÄLLANDE FUSIONEN. Monsantos styrelsemedlemmar, verkställande chefer, vissa andra chefer och anställda kan be aktieägarna om fullmakt att rösta för fusionen. Informationen om vilka dessa befattningshavare är, återfinns i Current Report, Form 8-K som Monsanto registrerat hos SEC den 25 januari 2000. Pharmacia & Upjohns styrelseledamöter kommer att be Pharmacia & Upjohns aktieägare om fullmakt att rösta för fusionen. Pharmacia & Upjohns styrelse består av Frank C. Carlucci, Gustaf Douglas, M. Kathryn Eickhoff, Soren Gyll, Fred Hassan, Berthold Lindqvist, Olaf Lund, C. Steven McMillan, William U. Parfet, Ulla Reinius, Bengt Samuelsson and Morton L. Topfer. Andra personer som kan komma att företräda aktieägarna med stöd av fullmakt är Göran Ando, MD (Executive Vice President and President, Research & Development), Häkan Åström (Senior Vice President, Corporate Strategy & Investor Relations), Richard Collier (Senior Vice President and General Counsel), Christopher Coughlin (Executive Vice President and Chief Financial Officer), Carrie Cox (Executive Vice President and Head, Global Business Management), Paul Matson (Senior Vice President, Human Resources), Stephen MacMillan (Sector Vice President, Global Specialty Operations, ), Christer Odqvist (Vice President, Corporate Coordination), Mats Pettersson (Senior Vice President, Mergers & Acquisitions), Timothy Rothwell (Executive Vice President and President, Global Pharmaceutical Operations), Don Schmitz (Vice President, Associate General Counsel & Corporate Secretary), Craig Tooman (Assistant Vice President, Investor Relations), Ken Banta (Vice President, Corporate Communications), Paul Fitzhenry (Director, Corporate Communications).Ovannämnda styrelsemedlemmar och befattningshavare innehar tillsammans mindre än 1% av utestående stamaktier. För ytterligare information, kontakta: Marianne Bäärnhielm, Informationschef, Pharmacia & Upjohn Tel 08-695 7282 eller 0703-19 50 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00930/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00930/bit0001.doc

Prenumerera

Dokument & länkar