P&U Diagnostics träffar avtal med Heska Corp

Pharmacia & Upjohn Diagnostics träffar avtal med Heska Corporation Pharmacia & Upjohn Diagnostics meddelar idag att företaget träffat ett optionsavtal med Heska Corporation, Fort Collins, Colorado, USA. Avtalet innebär att Pharmacia & Upjohn Diagnostics kommer att utvärdera möjligheten att använda Heskas teknik med rekombinanta allergener i sitt system för human allergidiagnostisering. Pharmacia & Upjohn Diagnostics kommer att få ensamlicens på tekniken för instrumentbaserad diagnostik i framtiden. Ingen information gavs om de ekonomiska villkoren i avtalet. "Detta avtal är mycket spännande för Heska. Ett samarbete med Pharmacia & Upjohn Diagnostics, klart ledande i världen när det gäller allergidiagnostik, är ytterligare ett bevis för att vår strategi är riktig när vi söker partners i världsklass för tillämpning av vår teknik inom hälsovården", säger Robert Grieve, CEO i Heska. Heska är ledande när det gäller den närliggande marknaden för djursjukvård, och efter förvärvet av den patentportfölj som byggts upp av ImmuLogic Pharmaceutical Corporation inom området rekombinanta allergener har Heska byggt upp egen kompetens inom detta område. "Vi har höga förhoppningar när vi nu prövar dessa rekombinanta allergener i vår plattform. Heskas rekombinanta allergener i kombination med vår avancerade CAP-teknik kommer att ge en solid grund för utveckling av nya typer av blodanalyser för allergitestning. Heska har en bred patentportfölj och utomordentligt skickliga forskare inom området rekombinanta allergener. Vi ser fram emot att få samarbeta med dem", säger Håkan Englund, Vice President Business Development, Pharmacia & Upjohn Diagnostics. Pharmacia & Upjohn Diagnostics, ett bolag inom Pharmacia & Upjohn, Inc. och med huvudkontor i Uppsala, är världsledande när det gäller allergitestning in vitro (med hjälp av blodprov) i sina CAP system. Företaget har nyligen utvidgat verksamheten till testning av autoimmuna sjukdomar. Pharmacia & Upjohn Diagnostics är ledande när det gäller att erbjuda marknaden de bästa produkterna för allergidiagnostik. Pharmacia CAP systems är marknadsledande inom allergidiagnostik in vitro. För ytterligare information: Marianne Bäärnhielm, Informationschef, Pharmacia & Upjohn, Sverige tel 08-695 72 82 alt. 0703-19 50 60 Håkan Englund, VP Business Development, Pharmacia & Upjohn Diagnostics tel 018-16 52 26 alt. 070-5165226 www.pharmaciaupjohn.se www.pnu.com www.heska.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00870/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar