Pharmacia & Upjohn bildar affärsenhet för onkologi

Pharmacia & Upjohn bildar en affärsenhet enbart för onkologi - en följd av företagets förstärkta verksamhet inom cancersjukvården Pharmacia & Upjohn meddelar att företaget bildat en särskild affärsenhet för onkologi, som skall bygga vidare på företagets starka bas för verksamhet inom onkologin och dra nytta av nya möjligheter att förstärka sin verksamhet inom cancersjukvård på global nivå. Med detta steg sammanförs all marknadsinriktad verksamhet inom onkologisektorn till en enda struktur, där alla resurser för försäljning och marknadsföring i olika delar av världen ingår. "Detta är ett andra steg på vägen mot vårt uppsatta mål, att skapa en onkologisektor av världsklass inom Pharmacia & Upjohn", säger koncernchef Fred Hassan. "Verksamheten inom cancerbehandling kommer att utgöra en viktig drivkraft för vår tillväxt." Pharmacia & Upjohn har en stark och dynamisk onkologiverksamhet och fick nyligen godkännande från FDA för två nya behandlingsformer vid bröstcancer. Ellence (epirubicinhydroklorid injektionsvätska), som lanserades i USA under oktober, är ett nytt medel som ingår vid adjuvant behandling av primär bröstcancer. Aromasin (exemestan tabletter) är den första orala aromatas- hämmaren för behandling av avancerad bröstcancer hos kvinnor efter menopausen. Camptosar (irinotekanhydroklorid injektionsvätska), ett medel för behandling av metastaserande kolorektal cancer, är för närvarande hörnstenen i företagets onkologiverksamhet. Tidigare i år tog Pharmacia & Upjohn ett viktigt strategiskt steg inom onkologiområdet med sitt köp av SUGEN, Inc., ett av de ledande företagen i världen i fråga om läkemedelsforskning och -utveckling fokuserad på cellens signalsystem. SUGEN tillför Pharmacia & Upjohn specialkompetens när det gäller små molekyler som medverkar i fysiologiska styrprocesser vid cancer och andra sjukdomar. SUGEN har också flera onkologiprodukter under utveckling. I samband med tillkomsten av den särskilda affärsenheten för onkologi tillkännager Pharmacia & Upjohn att Jeff Buchalter utsetts till Group Vice President och chef för Global Oncology Franchise. Buchalter rapporterar till Carrie Cox, Senior Vice President och chef för Global Business Management. För ytterligare information: Sören Densjö, Informationschef, Pharmacia & Upjohn AB, tel 08 - 695 45 97 eller tel 070 - 585 0525 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00380/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar