Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB inleder samarbete med tyskt immunoterapiföretag

Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB inleder samarbete med tyskt immunoterapiföretag Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB meddelar att företaget träffat ett samarbetsavtal med Allergopharma Joachim Ganzer KG. Avtalet ger Allergopharma option att utan exklusivitet förvärva rättigheter för användning av Pharmacia & Upjohn Diagnostics uppfinning som gäller former av rekombinanta björkpollenallergener. Dessa har egenskaper som ej ger upphov till allvarliga biverkningar i samband med immunoterapi. Under optionsperioden kommer Allergopharma, i enlighet med samarbetsavtalet, att genomföra en multicenter fas III-studie för att undersöka verkan av uppfinningen vid immunoterapi av patienter som är allergiska mot björkpollen. Pharmacia & Upjohn Diagnostics kommer att tillhandahålla rekombinanta diagnostiska testmetoder för utvärdering av patienterna under den kliniska prövningen. Uppfinningen härrör från Pharmacia & Upjohn Diagnostics samarbete med professor Rudolf Valenta, Wiens Universitet. "Genom att sammanföra båda företagens expertis inom immunoterapi och allergitestning med hjälp av blodprov kommer vi att kunna utforska nya kliniska koncept. Vi kan här kombinera diagnostik och immunoterapi baserat på rekombinanta allergener för att kunna förbättra behandlingen av patienter som lider av björkpollenallergi", säger Håkan Englund, Vice President Business Development, Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB. Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB är baserat i Uppsala och är världens ledande leverantör av in vitro (blodprov) allergitester med sitt UniCAP® system. Företaget är även verksamt inom området autoimmunitet. Allergopharma är ett av de ledande företagen när det gäller produkter för allergenspecifik immunoterapi och diagnos samt förebyggande av allergi. För ytterligare information kontakta: Håkan Englund, Vice President, Business Development & Licensing, Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB, Uppsala tel 018-165336, 070-516 5226 Birgitta Högman, Informationschef, Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB, Uppsala, tel. 0705-16 46 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00380/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar