Pharmacia & Upjohn köper rätten till läkemedel mot ångest

Pharmacia & Upjohn meddelar att företaget köpt rätten att utveckla och marknadsföra NS2710, ett nytt medel mot ångest, från danska NeuroSearch och japanska Meiji Seika Kaisha. NS2710 (även betecknat ME3127) ingår i en ny grupp medel, GABA-modulatorer, och befinner sig i klinisk utvecklingsfas II. Enligt köpeavtalet kommer Pharmacia & Upjohn att utveckla NS2710 och har rätten till marknadsföring över hela världen, med undantag för de nordiska länderna samt Asien inklusive Japan, där NeuroSearch respektive Meiji Seika Kaisha behåller sina rättigheter till medlet. Pharmacia & Upjohn betalar ett ingångsbelopp till NeuroSearch och Meiji Seika Kaisha, och gör därefter betalningar knutna till faserna i utvecklingsarbetet och royalty på försäljningen. Flera prekliniska försök visar att NS2710 är lovande i fråga om effekt mot ångest, samtidigt som det har färre biverkningar än befintliga behandlingsalternativ. Köpet av NS2710 ger Pharmacia & Upjohn ett viktigt tillägg till dess produktportfölj inom det centrala nervsystemets sjukdomar (CNS). Företaget har lång erfarenhet av utveckling och marknadsföring av läkemedel inom CNS- området. Företaget säljer Mirapex mot Parkinsons sjukdom och Edronax mot depressioner, på olika marknader över hela världen. Flera andra CNS-medel befinner sig också i utvecklingsfasen. "Köpet av rättigheterna till NS2710 är ytterligare ett steg i enlighet med vår strategi att utöka vår produktportfölj genom inlicensiering av produkter av hög kvalitet. Det här medlet kommer att förstärka vår närvaro på den mycket stora CNS-marknaden, och kan ge patienterna ett viktigt nytt behandlingsalternativ", sade Fred Hassan, VD och koncernchef för Pharmacia & Upjohn. Ångest är en vanlig sjukdom, som drabbar omkring 10 procent av befolkningen någon gång i livet. Den totala världsmarknaden 1997 beräknas omsätta 2,4 miljarder USD. Köpet av NS2710 har föregåtts av tre strategiska inlicensieringar under detta år. JTT-501 är ett nytt medel mot diabetes, almotriptan är ett medel mot migrän, och TPO är under utvärdering vid behandling av patienter som drabbats av komplikationer efter kemoterapi. För ytterligare information, kontakta Media Investor Relations Eva Röing, Pharmacia & Upjohn, Sverige Tommie Johansson, Pharmacia & Upjohn, tel 08 - 695 4592 eller 070 - 553 9617 08 - 695 88 80 eller 070 - 590 1662

Prenumerera