Pharmacia & Upjohn köper rätten till nytt diabetes läkemedel

Pharmacia & Upjohn tillkännagav idag att man har erhållit rätten att utveckla och marknadsföra ett nytt medel för behandling av diabetes, JTT-501 från Japan Tobacco. JTT-501 hör till en ny grupp läkemedel som ökar känsligheten för insulin vid behandling av typ II diabetes. Projektet befinner sig i utvecklingsfas II. Enligt avtalet skall Pharmacia & Upjohn utveckla och marknadsföra JTT-501 över hela världen utom i Japan och Korea, där Japan Tobacco behåller rätten. Pharmacia & Upjohn betalar vid signering 6 miljoner dollar och gör därefter betalningar knutna till framtida utvecklingsarbete och försäljning. Köpet av JTT-501 förstärker Pharmacia & Ujohns närvaro på den snabbt växande diabetesmarknaden, där företaget varit aktivt under mer än 70 år. Det är också ett inslag i företagets satsning på intensifierad forskning och utveckling inom området diabetes/övervikt. "Avtalet är ytterligare ett steg i vår strategi att öka andelen inlicensierade produkter med hög potential i vår produktportfölj", säger Pharmacia & Upjohns VD och koncernchef Fred Hassan. "JTT-501 kan ha fördelar i förhållande till andra insulinsensibiliserare och passar mycket väl in i vår satsning på att öka Pharmacia & Upjohns närvaro på diabetesmarknaden." Patienter med diabetes av typ II får sjukdomen i vuxen ålder och man trodde länge att de hade nedsatt produktion av insulin. Idag anses det inom forskningen att personer med diabetes typ II i själva verket har normal produktion av insulin, men att de inte kan effektivt utnyttja hormonet. Läkemedel som ökar känsligheten för insulin ges i tablettform och kan påverka den bakomliggande orsaken till diabetes typ II och motverka symtomen på sjukdomen. Patienterna blir mer mottagliga för insulinets verkan så att blodsockerhalten kan sänkas utan att insulinproduktionen behöver ökas. Pharmacia & Upjohn marknadsför redan flera perorala läkemedel mot diabetes på olika marknader runt om i världen: Micronase, Glynase och Mindiab. För ytterligare information, kontakta: Rolf Gulliksen, Informationsdirektör, Pharmacia & Upjohn, Europa, tel 08 -695 70 70 eller 070 - 608 56 31 Lennart Bruce, Chef, Licenser, Pharmacia & Upjohn AB tel 08 - 695 70 02 eller 070 - 590 66 52 Tommie Johansson, Investor Relations, Pharmacia & Upjohn, Sverige, tel 08 - 695 88 80 eller 070 - 590 16 62

Prenumerera

Dokument & länkar