Pharmacia & Upjohn och Searle träffar avtal

Pharmacia & Upjohn och Searle träffar avtal om gemensam marknadsföring i USA av Detrol/Detrusitol (Peapack, New Jersey och Skokie, Illinois, USA) - Pharmacia & Upjohn och Searle, Monsantos dotterbolag för läkemedel, presenterar idag ett avtal som innebär att Searle kommer att marknadsföra Detrol/Detrusitol i USA tillsammans med Pharmacia & Upjohn. Avtalet innebär att 475 läkemedelskonsulenter hos Searle kommer att marknadsföra Detrol i USA med början den 1 mars 2000. Sammanlagt ca 1 800 konsulenter kommer att informera urologer, primärvårdsläkare och andra läkare om Detrol. "Vi är mycket nöjda med detta avtal som ger oss ökade resurser för Detrol på den viktiga USA-marknaden", säger Tim Rothwell, Executive Vice President och President, Global Pharmaceutical Operations inom Pharmacia & Upjohn. "Vi får en säljstyrka för Detrol som är nästan dubbelt så stor som våra konkurrenters. Det innebär att vi kommer att kunna förstärka vår ledande position på den snabbt växande marknaden för behandling av överaktiv blåsa." Överaktiv blåsa är ett allvarligt men behandlingsbart tillstånd som drabbar ca 17 miljoner amerikaner. Endast en mindre andel av dessa får i dag medicinsk behandling för sina besvär. "Vi glädjer oss åt samarbetet med Pharmacia & Upjohn om att marknadsföra en framgångsrik produkt med enorm potential", säger Alan L. Heller, Co- President och Chief Operating Officer hos Searle. "Vi tror att Detrol har en stor marknadspotential och att vi kan bidra genom att förstärka insatserna för att informera sjukvården om denna intressanta produkt. Den insats som våra mycket erfarna konsulenter kan göra kommer att främja såväl en ökning av marknaden som en förstärkning av varumärket." Pharmacia & Upjohn har nyligen lämnat in en kompletterande ansökan till läkemedelsverket i USA för Detrol. I denna redovisas nya data som visar effektiviteten hos Detrol vid behandling av överaktiv blåsa. Bland annat har man påvisat kliniskt och statistiskt signifikanta minskningar av frekvensen av urinträngningar och inkontinensepisoder jämfört med placebo. Dessutom visar data att patienternas blåskapacitet ökade under behandlingen, mätt som urinmängd vid tömning av blåsan. Pharmacia & Upjohn lanserade Detrol i USA i april 1998, för behandling av patienter med överaktiv blåsa, med symptom som täta blåstömningar, starka trängningar och i vissa fall även trängningsinkontinens, då hela blåsan okontrollerat tömmer sig. Detrol är kontraindicerat för patienter med urinretention, maginnehållsretention eller obehandlat slutenvinkelglaukom. Detrol@ är ett registrerat varumärke som ägs av Pharmacia & Upjohn. Det aktuella avtalet är fristående från planerna på en sammanslagning av Pharmacia & Upjohn och Monsanto, som tillkännagavs i december 1999. Sammanslagningen planeras kunna äga rum under andra kvartalet 2000. Searle som är läkemedelsdelen inom Monsanto Company utvecklar, tillverkar och marknadsför receptförskrivna läkemedel över hela världen. Företaget är inriktat på fem områden: reumatism, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, sömnstörningar och kvinnosjukdomar. Searle är världsledande när det gäller reumatism och är störst på läkemedel mot reumatism i USA. Det är också det första företaget i världen som lanserat COX-2-teknologin på marknaden. För mer information om Searle hänvisas till www.searlehealthnet.com För ytterligare information: Marianne Bäärnhielm, Informationschef, Pharmacia & Upjohn AB, tel 08 - 695 7282 eller 0703 - 19 50 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00540/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar