Pharmacia Allergipris tilldelas två amerikanska forskare

Santa J. Ono, från Harvard Medical School, Boston och Marc Rothenberg, Ph.D., University of Cincinnati, Cincinnati, har tilldelats 1998 års pris från Pharmacia Allergy Research Foundation. Priset delades ut av forskningsstiftelsens ordförande Allen P. Kaplan, M.D. vid det årliga mötet med European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Priset på 50 000 USD delas av de båda pristagarna och sponsras av Diagnostics Business inom Pharmacia & Upjohn, Diagnostics. Dr Ono belönas för sin forskning om molekylär genetik bakom IgE-medierade inflammationer och dr Rothenberg för sina bidrag till den molekylära och genetiska karaktäringsering av Eotaxin och närliggande kemokiner vid allergiska inflammationer Ett hedersomnämnande vid årets prisutdelning gick till Hans-Uwe Simon, M.D., från Davos, Schweiz. Pharmacia Allergy Research Foundation grundades 1987 i samband med 20- årsjubileet av upptäckten av IgE som 1967 beskrevs av professorerna Teruko Ishizaka och Kimishige Ishizaka, Denver, Colorado, USA, respektive professorerna Hans Bennich och Sven Gunnar Johansson Uppsala. Stiftelsens syfte är att uppmuntra unga forskare inom forskningsområdet allergi. Priset och stipendierna för 1999 kommer att utdelas inom området interaktion mellan receptorer vid allergiska inflammationer. Slutdatum för ansökan om 1999 års pris och stipendier är den 1 december 1998. För ytterligare information, kontakta: Birgitta Högman, Informationschef, Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB tel 070 - 516 4662

Prenumerera

Dokument & länkar