Utdelning från Pharmacia & Upjohn andra kvartalet 1998

Styrelsen i Pharmacia & Upjohn, Inc. har fastställt utdelningen för andra kvartalet 1998 till USD 0,27 per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 juli 1998. Notering exklusive utdelning, sker den 8 juli 1998. För både aktier som handlas på fondbörsen i New York (NYSE) och depåaktier som handlas på Stockholms Fondbörs kommer sista dag för handel inklusive utdelning att vara den 7 juli 1998. Utdelningen kommer att vara tillgänglig för aktieägarna och depåaktieägarna den 3 augusti 1998. Utbetalningen till depåaktieägarna kommer att ombesörjas av VPC. Pharmacia & Upjohn, Inc. Styrelsen För ytterligare information, var god kontakta: Tommie Johansson, Investor Relations, Pharmacia & Upjohn, Sverige, telefon 08-695 88 80 eller 070-590 16 62.

Prenumerera

Dokument & länkar