FDA godkänner Celebra mot akut smärta och mensvärk

FDA godkänner Celebra mot akut smärta och mensvärk Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, har nu godkänt läkemedlet Celebra för två nya behandlingsområden - akut smärta och mensvärk (primär dysmenorré) hos vuxna. FDA:s beslut grundas på en genomgång av forskningsresultat från kliniska studier av omkring 1 700 patienter som haft smärta efter kirurgiska ingrepp i munnen, efter knä-och höftoperationer, muskel-och skelettsmärta eller mensvärk. I undersökningarna har patienterna själva fått beskriva om smärtan varit svår eller måttlig. - Godkännandet innebär att läkare nu har möjlighet att lindra smärta med ett medel som är effektivt men ändå har få biverkningar, säger Evan Ekman, läkare och chef för Southern Orthopaedic Sports Medicine i Columbia, South Carolina. - Celebra ger bevisad smärtlindring för de många miljoner patienter som lider av akut smärta och reumatism, fortsätter Evan Ekman. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för smärtlindring och inflammation vid ledförslitning (artros) och ledgångsreumatism hos vuxna. I Sverige är det godkänt för samma användning, medan godkännandet av nya behandlingsområden enbart gäller USA. - Nu får Celebra bredare behandlingsområden än någon annan specifik cox-2-hämmare, säger Carrie Cox, chef för Global Prescription Business, Pharmacia. Vi är glada över FDA:s beslut eftersom det bekräftar att Celebra är både effetivt och säkert. Dessutom ger det oss möjlighet att verkligen gå in och konkurrera på den stora marknaden för akut smärtlindring. Celebra är godkänt i 83 länder och marknadsförs gemensamt av Pharmacia Corporation och Pfizer Inc. FDA är förkortning av the Food and Drug Administration, som är den amerikanska läkemedelsmyndigheten. Kontaktperson för media: Marianne Hjertstrand, tel 08-695 46 42, 070-697 46 42 Mary-Fran Faraji, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 13 49. Kontaktperson för analytiker: Craig Tooman, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 88 53. Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Pfizer är ett av världens största läkemedelsbolag med produkter inom terapiområdena hjärta/kärl, infektion, urologi, smärta och CNS (centrala nervsystemets sjukdomar). År 2001 satsar Pfizer globalt runt 50 miljarder kronor på forskning och utveckling. Den globala omsättningen år 2000 var ca. 265 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00750/bit0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00750/bit0001.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar