Pharmacia bekräftar prognosen för andra kvartalet och hela året samt uppdaterar tidsplanen för avyttring av Monsanto

Pharmacia bekräftar prognosen för andra kvartalet och hela året samt uppdaterar tidsplanen för avyttring av Monsanto Pharmacia Corporation bekräftar i dag det uppskattade rörelseresultatet för läkemedelsverksamheten. Vinsten per aktie för andra kvartalet 2002 efter justeringar beräknas fortfarande till 39 cent per aktie. Prognoserna för helårsresultatet, på 1,52 - 1,57 USD per aktie, bekräftades också. Företaget hänvisade till starka tillväxtsiffror för den viktiga verksamheten med cox 2-hämmare, där Celebrex/Celebra (celecoxib) är den största produkten. Celebrex/Celebra är i dag världens mest sålda läkemedel mot ledvärk. Flera andra viktiga produkter i Pharmacias produktportfölj uppvisar tvåsiffriga försäljningsökning. Pharmacia tillkännagav också att avyttringen av dotterbolaget Monsanto, med verksamhet inom lantbrukssektorn, kommer att genomföras så snart som det är praktiskt möjligt under året. Enligt avyttringsplanen, som först presenterades i november 2001, kommer Pharmacia att dela ut det totala aktieinnehavet i Monsanto till aktieägarna i Pharmacia, i form av en skattefri utdelning. Kontaktperson för media Paul Fitzhenry, Tel. +1 908 901 8770 Kontaktperson för finansanalytiker Linda Heller, Tel. +1 908 901 8853 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020715BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020715BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar