Pharmacia börjar marknadsföra Xalcom i Europa

Pharmacia börjar marknadsföra Xalcom i Europa Pharmacia inleder nu lanseringen av ögonläkemedlet Xalcom i Europa. Xalcom används för att sänka trycket i ögat vid glaukom (grön starr) och vid förhöjt tryck i ögat. Det nya ögonläkemedlet är en kombination av världens mest använda glaukommedel Xalatan (latanoprost) och timolol, en betablockare i droppform. Den nya kombinationsbehandlingen sänker trycket inne i ögat mer än de båda medlen var för sig. Det är godkänt för behandling av patienter med öppenvinkelglaukom, när behanding med enbart betablockerare inte hjälper. En droppe om dagen i det sjuka ögat är den rekommenderade dosen. Glaukom är en av de vanligaste ögonsjukdomarna. Minst 200 000 svenskar är drabbade, men av dem har hälften ännu inte fått någon diagnos. Det är en komplex grupp av ögonsjukdomar som alla leder till skador på synnerven med åtföljande synpåverkan. Glaukom ökar vanligen trycket inne i ögat, så att synnerven så småningom skadas och det perifera seendet försvinner. Glaukom kommer vanligen utan några varningstecken. - Xalcom är ett bra alternativ för att behandla glaukompatienter när enbart en terapi inte räcker för att hålla det intraokulära trycket nere, säger professor Albert Alm, Ögonkliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus. Xalcom har i studier visat sig ha god effekt, och dessutom gör engångsdoseringen att patienterna följer ordinationen bättre, vilket har stor betydelse när det gäller behandling av en kronisk sjukdom som glaukom, säger Albert Alm. Läkemedelsverket godkände Xalcom i december förra året och nu finns det tillgängligt på apoteken. Sverige och Storbritannien är först i Europa med att introducera Xalcom. Pharmacia har även ansökt om godkännande i USA. Prostaglandiner är ämnen som finns i olika former i kroppen. Prostaglandinerna verkar lokalt i ögat genom att öka utflödet av kammarvatten och därigenom sänka det intraokulära trycket (IOP). Xalatan innehåller latanoprost, en prostaglandin-analog som är en modifikation av ett ämne som förekommer naturligt i olika former i kroppen. I ögat förefaller prostaglandinerna utöva sin trycksänkande effekt genom att de ökar utflödet av kammarvätska ur ögat. Xalatan är godkänt för behandling av förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med öppenvinkelglaukom och okulär hypertoni som inte tolererar, eller som inte svarar tillräckligt väl på andra trycksänkande mediciner. Xalatan är världens mest förskrivna läkemedel mot glaukom. 4 miljoner människor i världen behandlas med Xalatan. I Sverige behandlas ca 35 000 patienter med Xalatan som är Pharmacias mest sålda läkemedel på den globala läkemedelsmarknaden. Timolol är en betablockerare som har förskrivits för behandling av glaukom under mer än 20 år. För ytterligare information: ProfessorAlbert Alm, Ögonkliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus, tel:018-611 51 36 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag. Vi utvecklar läkemedel som räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Årligen investeras cirka 20 miljarder kronor i forskning och utveckling. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar