Pharmacia fastställer utdelning för första kvartalet 2001

Pharmacia fastställer utdelning för första kvartalet 2001 Pharmacia Corporation meddelar idag att företagets styrelse har fastställt en utdelning för första kvartalet 2001 om 0,12 US dollar per stamaktie. Utdelningen betalas den 1 maj 2001 till de aktieägare som är registrerade den 10 april 2001. Pharmacia Corporation är ett globalt läkemedelsföretag, som bildades vid fusionen mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company och dess dotterbolag G.D.Searle. Pharmacia har en bred produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel och investerar årligen över 2 miljarder US dollar i forskning och utveckling av läkemedel. Pharmacia Corporation är noterat både på New York Stock Exchange och på OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. I Sverige heter företaget Pharmacia AB. För ytterligare information kontakta: Media: Finansanalytiker: Informationsavdelnin Craig Toomangen Tel. 08-695 80 00 Tel. +1 (908) 901-8853 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01130/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar