Valdecoxib får en positiv rekommendation för godkännande av EU-kommitté

Valdecoxib får en positiv rekommendation för godkännande av EU-kommitté Pharmacia Corporation och Pfizer Inc. har av kommittén för humanläkemedel (CPMP) fått en positiv rekommendation för godkännande för marknadsföring av valdecoxib inom EU. CPMP ansvarar för utvärdering av humanläkemedel åt EU:s läkemedelsmyndighet EMEA. Kommitténs rekommendation gäller användning av valdecoxib för lindring av symtom vid artros (ledförslitning) och reumatoid artrit (reumatiska ledbesvär) samt vid behandling av primär dysmenorré (menstruationssmärta). Det är Europakommissionen som formellt beviljar godkännande för marknadsföring. "Selektiva cox 2-hämmare är ett viktigt framsteg inom vården", sade dr Göran Ando, forskningschef i Pharmacia Corporation. "Vi är glada åt CPMP:s positiva rekommendation av valdecoxib och ser fram emot att kunna erbjuda patienter och läkare ett nytt alternativ vid behandling av ledinflammation och menstruationssmärta." Pharmacia och Pfizer lanserade valdecoxib i USA i april 2002, under varumärket Bextra®. Ett godkännande för marknadsföring inom EU av valdecoxib skulle innebära att Pharmacia och Pfizer kan erbjuda den bredaste portföljen av specifika cox 2-hämmare. Celebrex/Celebra (celecoxib) godkändes 1999 i Europa enligt proceduren för ömsesidigt godkännande, för lindring av symtom vid ledförslitning och reumatiska ledbesvär. Den tredje produkten i Pharmacias cox 2-portfölj, Dynastat® (parecoxib), godkändes för marknadsföring inom EU i mars 2002, för korttidsbehandling av postoperativ smärta, och har lanserats i Storbritannien. Innovativa läkemedel, som de specifika cox 2-hämmarna Celebrex/Celebra, Dynastat och valdecoxib, har utvecklats särskilt för att ge lika effektiv lindring av smärta och inflammation som de brett använda konventionella icke- steroidlika inflammationshämmande läkemedlen, samtidigt som de har en bättre säkerhetsprofil för den övre delen av magtarmkanalen. Pharmacia och Pfizer konstaterar att de specifika cox 2-hämmarna har tillgodosett ett viktigt medicinskt behov på en marknad där patienter upplever en inte tillfredsställande effekt, och problem med biverkningar hos icke-specifika NSAID-preparat (NSAID: nonsteroidal antiinflammatory drug) med frekventa byten av medicinering. Bextra och Celebrex/Celebra marknadsförs gemensamt av Pharmacia Corporation och Pfizer Inc. Dynastat marknadsförs av Pharmacia Corporation. Pharmacia Corporation (noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA) är ett världsledande läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59 000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer Inc (noterat på New York Stock Exchange under kortnamnet PFE) upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande receptförskrivna läkemedel för människor och djur samt många av världens mest välkända egenvårdsprodukter. Bextra® , Celebrex/Celebra® och Dynastat® är varumärken registrerade av Pharmacia Corporation. Kontaktpersoner för media Craig Buchholz, Phamacia Corporation: Tel. +1 908 901 8896, mobil +1 908 432 2416 Mary-Fran Faraji, Pharmacia Corporation: Tel. +1 908 901 1349 Kontaktperson för finansanalytiker Linda C Heller, Pharmacia Corporation: Tel. +1 908 901 8853 [REMOVED GRAPHICS] Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59 000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas kunna fullföljas i slutet av 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/26/20020726BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/26/20020726BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar