Årsredovisning 2017

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil

I revisionsberättelsen lämnas följande uppgifter: Revisor önskar fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen som anger att företaget har ett kapitalbehov. Detta förhållande tyder på att det kan finnas en väsentlig osäkerhetsfaktor som som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten i enlighet med företagets mål.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Om oss

Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra dödliga sjukdomar.