DrugLog nu i USA, Pharmacolog erhåller order från Mayo Clinic

Pharmacolog har erhållit en order på två DrugLog system från Mayo Clinic i USA.

De två beställda systemen som redan har levererats inom ramen för ett tidigare ingånget samarbetsavtal, används för att förhindra stölder och missbruk av narkotikaklassade intravenösa läkemedel s.k. drug diversion. Stölderna har blivit ett stort problem inom amerikansk sjukvård, och hittills har det inte funnits något enkelt och kostnadseffektivt sätt att åtgärda problemet. Orden bekräftar att DrugLog uppfyller kravet på säkerhet, enkelhet, snabbhet och kostnadseffektivitet.

”Det är mycket stimulerande och glädjande att DrugLog nu uppmärksammats på den amerikanska marknaden och att tekniken så väl passar för ändamålet drug diversion.”, säger Hans Dahlin, VD vid Pharmacolog.

“Pharmacologs affärsmodell med att utveckla tekniska lösningar och produkter i samarbete med sjukvården har genom samarbetet med Mayo Clinic öppnat nya möjligheter för bolaget att dels vidga affärsmodellen och dels öka intjäningsförmågan, fortsätter Hans Dahlin.

“Ordern från Mayo Clinic är vårt först steg in på den amerikanska marknaden, vilket nu händer tidigare än planerat. Ordern är samtidigt vår första kund inom området drug diversion, vilket öppnar nya möjligheter för marknadsföring och försäljning av DrugLog i Europa och USA.”, säger Karl-Erik Carlström, Sales and Marketing Manager vid Pharmacolog.

Ordern som baseras på det samarbetsavtal som undertecknades i september 2015 (tidigare publicerat), innebär att kunden har en klinisk prövotid på tre månader räknat från oktober 2015. Ordervärdet efter slutligt godkännande uppskattas av Pharmacolog till 1-3 MSEK per år, beroende på användningsvolym.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                     e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Prenumerera

Dokument & länkar