Flaggningsmeddelande

Pharmacolog i Uppsala AB har informerats om att Almi Invest AB nu äger mindre än 10 % av rösterna och kapitalet i bolaget och offentliggör därför detta flaggningsmeddelande.

Almi Invest AB (org nr 556667-8412) har den 17 november 2015 avyttrat 20.000 aktier i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (org nr 556723-6418).

Före transaktionen uppgick Almi Invest ABs aktieinnehav i Pharmacolog till 260.000 aktier. Efter transaktionen uppgår innehavet till 240.000 aktier, vilket motsvarar 9,78 % av röster och kapital.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa läkemedel. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                   Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 018 – 500 101                                 e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se

Om oss

Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra dödliga sjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar