Flaggningsmeddelande

Pharmacolog i Uppsala AB har informerats om att Almi Invest AB nu äger mindre än 10 % av rösterna och kapitalet i bolaget och offentliggör därför detta flaggningsmeddelande.

Almi Invest AB (org nr 556667-8412) har den 17 november 2015 avyttrat 20.000 aktier i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (org nr 556723-6418).

Före transaktionen uppgick Almi Invest ABs aktieinnehav i Pharmacolog till 260.000 aktier. Efter transaktionen uppgår innehavet till 240.000 aktier, vilket motsvarar 9,78 % av röster och kapital.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa läkemedel. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                   Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 018 – 500 101                                 e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Prenumerera

Dokument & länkar