Marknadsmeddelande 123/18 – Pharmacolog i Uppsala AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 25 maj 2018

Pharmacolog i Uppsala AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 25 maj 2018. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 28 maj 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: PHLOG
ISIN-kod: SE0011178763
Orderbok-ID: 412X
CFI: ESVUFR
FISN: PHARMACOLO/SH
Organisationsnummer: 556723-6418
LEI: 549300DLW63ZHWJPCF27
Sista handelsdag på AktieTorget: 25 maj 2018

Stockholm den 18 maj 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.