Marknadsmeddelande 277/17 - Sista dag för handel med BTA i Pharmacolog i Uppsala AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, PHLOG BTA, är den 6 november, 2017. 

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn: PHLOG BTA
ISIN-kod: SE0010414144

CFI: ESXXXX
FISN: PHLOG/BTA NV
Orderbok-ID: 143795

Sista handelsdag: 6 november 2017.

Stockholm den 1 november, 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.