Marknadsmeddelande 277/17 - Sista dag för handel med BTA i Pharmacolog i Uppsala AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, PHLOG BTA, är den 6 november, 2017. 

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn: PHLOG BTA
ISIN-kod: SE0010414144

CFI: ESXXXX
FISN: PHLOG/BTA NV
Orderbok-ID: 143795

Sista handelsdag: 6 november 2017.

Stockholm den 1 november, 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra dödliga sjukdomar.