Pharmacolog ingår försäljningssamarbete på den viktiga USA-marknaden

Pharmacolog AB, Uppsala, Sverige och HelioMetrics Inc., Minneapolis, USA har ingått ömsesidigt avtal om försäljnings- och marknadsföringssamarbete. Avtalet innebär att HelioMetrics Inc. utför marknadsföring av DrugLog® till sin kundbas och ger Pharmacolog tillgång till sitt närverk inom området Drug Diversion.

Samarbetet innebär att HelioMetrics kommer att stödja Pharmacolog i sina marknadsförings- och försäljningsinsatser i USA och ge Pharmacolog tillgång till sitt nätverk och installerade bas. Avtalet är ömsesidigt och innebär också att Pharmacolog kommer att rekommendera HelioMetrics mjukvaror för Data Analytics till kunder som planerar att införa Drug Diversion program.

Att minska s k Drug Diversion är högt prioriterat i Nordamerika och ingår som en del i kampen mot att minska bruket av opioder och andra narkotiska preparat. Ett Drug Diversion program behöver avancerad dataanalysprogramvara som larmar vid misstänkt beteende och avvikande förskrivningsmönster av narkotiska preparat. DrugLog® används för att kontrollera returnerade opioder från operationsavdelningen och kan snabbt upptäcka om den narkotiska substansen har ersatts eller manipulerats. Mätdata från DrugLog® samlas sedan in av avancerad mjukvara för dataanalys och presenteras för ansvarig chef.

Mats Högberg, VD för Pharmacolog: "Vi är väldigt glada att ingå detta samarbete med HelioMetrics. Deras erfarenhet inom området Drug Diversion och nuvarande kundbas kommer att ge oss flygande start vid vår kommersiella introduktion i USA. Det finns flera företag som alla arbetar med att utveckla mjukvaror för Data Analytics inom Drug Diversion men HelioMetrics är det bolag som kommit längst och har redan en etablerad kundbas. Våra båda erbjudanden kompletterar varandra bra och en snabb screeningmetod av returer från operationsavdelningar är en nödvändig komponent i varje effektivt Drug Diversion program.”

Jeremy Wunsch, CEO, HelioMetrics, Inc. "Our respective value propositions complement each other in the effort to prevent drug diversion. Pharmacolog’s DrugLog device can provide crucial data when screening the returned narcotic substances, data that - when processed into HelioMetrics advanced drug diversion analytics software - becomes vital information in the efforts to prevent illicit use of controlled drugs in healthcare.”

Om HelioMetrics®

HelioMetrics is the industry’s leading advanced drug diversion software platform. Its proprietary Diversion Triangulation™ methodology, along with behavior analytics, gives healthcare systems and pharmacies a closed loop process for the precise monitoring, detection and investigation of drug diversion while validating compliance to medication handling policies. Headquartered in Minneapolis, Minn., please visit www.heliometrics.net for more information.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl 08:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Prenumerera

Dokument & länkar