Pharmadule AB – kapitaltillskott stärker den finansiella basen

Pharmadule AB, som är en världsledande leverantör av högteknologiska, modulära produktionsanläggningar till läkemedels- och bioteknikindustrin, har säkrat sin finansiella bas via ett kapitaltillskott om 170 MSEK.

3i Group plc och dess investeringsfonder har genom Phab AB genomfört ett kapitaltillskott om 170 MSEK i Pharmadule AB. Kapitaltillskottet möjliggör en fortsatt internationalisering av Pharmadules unika modulkoncept. Samtidigt med kapitaltillskottet förvärvades samtliga aktier i bolaget. ”Det är mycket tillfredställande att Pharmadule får en solid finansiell plattform. Vi har ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt koncept, kompetent personal och en stark internationell kundbas. Med de nya förutsättningarna kan vi ytterligare stärka vår position på den globala marknaden”, säger Lars Martinsson, VD Pharmadule AB. Styrelsen i Pharmadule AB

Om oss

Pharmadule is the world-leading supplier of advanced modular production facilities for the pharmaceutical and biotech industries. Pharmadule has been designing and implementing licensed modular production facilities for the pharmaceutical and biotech industries since 1986.

Prenumerera

Dokument & länkar