Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 13 november 2015

Styrelsen i PharmaLundensis AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av aktier i den pågående nyemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Ny slutdag för teckning blir den 13 november 2015. Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske under den förlängda teckningstiden.

Det har hittills kommit in teckningar för ca 7,8 miljoner kronor, och det fortsätter att komma in anmälningssedlar. Styrelsen vill ge alla som har intresse av att teckna ytterligare en möjlighet, och förlänger därför teckningstiden till fredag den 13 november.

Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på PharmaLundensis hemsida (www.pharmalundensis.se).

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Taggar:

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar