Marknadsmeddelande 165/17 - Sista dag för handel med BTU i PharmaLundensis AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, (PHAL BTU), är den 19 juni 2017

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: PHAL BTU
ISIN-kod: SE0009612294
Orderboks-ID: 132772
Sista handelsdag: 19 juni 2017

Stockholm den 12 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.