Registrering av nyemission hos Bolagsverket klar

Registreringen av vårens nyemission hos Bolagsverket är nu klar. Sista dag för handel med BTU är 2017-06-19. Byte till aktier och teckningsoptioner sker den 21 juni och nya värdepapper finns på konton den 26 juni.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall, VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar