Big Pharma-bolag beställer tredje HoloMonitor

En befintlig pharma-kund beställde nyligen sin tredje HoloMonitor®-enhet. Den beställda konfigurationen är som tidigare den motoriserade versionen av HoloMonitor. Det totala listpriset för de beställda enheterna uppgår till €90 000.

“Uppföljningsordern från ett världsledande schweiziskt läkemedelsbolag bekräftar ytterligare marknadspotentialen inom Big Pharma och övriga läkemedelsindustrin. Big Pharmas intresse visar att vår HoloMonitor-teknik snabbt blir allt mer etablerad och markerar vikten av vårt mål om att skapa ett Center of Excellence i Basel-området”, säger VD Peter Egelberg.

Schweizisk läkemedelsindustri

Läkemedelsindustrin i Schweiz sysselsätter direkt eller indirekt nära 170 000 individer och bidrar med cirka 30% av landets export. Basel är hemvist för två av världens största Big Pharma-bolag, Novartis och Roche.

Mer att läsa

Referenser

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Egelberg, VD
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar