Cellaboratorium vid Japanskt universitet beställer 3:e HoloMonitor

Ett av cellaboratorierna vid Kyushu University i Japanska Fukuoka har beställt två HoloMonitor®-instrument för att komplettera det instrument laboratoriet köpt tidigare. Universitet är ett av de sju kejserliga universiteten, vilka idag utgör Japans prestigefulla nationella universitet. Ytterligare fyra HoloMonitor M4.5-instrument har nyligen beställs av kunder i Storbritannien, Israel, Australien och Singapore. Det samlade listpriset för de beställda instrumenten uppgår till €144 000.

“Uppföljningsordern från cellaboratoriet vid universitetet i Kyushu bekräftar på nytt det vetenskapliga värdet av vår HoloMonitor-teknik. Dessutom indikerar ordern att cellaboratorier är i behov av flera instrument för att tillgodose det växande forskningsbehov HoloMonitor-tekniken skapar. Laboratoriet vid Kyushu-universitetet kommer att bli det 9:e cellaboratoriet med flera HoloMonitor-instrument i drift. Oberoende marknadsrapporter uppskattar antalet cellaboratorier i världen till cirka 120 000”, säger VD Peter Egelberg.

Länkar
•    The Market for Cell-Based Assays – http://www.gene2drug.com/images/IMI-The-Market-for-Cell-Based-Assays-Report-Brochure-15-011-Final.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar