Delårsrapport 3 (2016-05-01 – 2017-01-31)

I KORTHET

  • Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 184 (1 004) TSEK och rörelse­resultatet före avskrivningar till -1 777 (-1 434) TSEK. Ordervärdet för planerade leveranser uppgick vid rapportdagen till 707 TSEK.
  • Under tredje kvartalet driftsattes ytterligare åtta instrument – tre i Kina, tre i Japan samt två i Tyskland.
  • Organisationen förstärks nu som planerat för att ge bolaget en återkommande intäktskälla genom en serie av mjukvarumoduler (appar).
  • Resultat från tre forskargrupper vid Northeastern University och Lunds universitet kommer att presenteras vid årsmötet för American Association for Cancer Research i april.
  • Nya HoloMonitor-baserade forskningsresultat gällande bröstcancer publicerades nyligen i Nature Communications – open access-versionen av Nature.

NOVEMBER 2016 – JANUARI 2017

Nettoomsättning                                                                       1 184 (1 004)   TSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                       -1 777 (-1 434)   TSEK

Nettoresultat                                                                           -2 829 (-2 023)   TSEK

Resultat per aktie                                                                        -0,24 (-0,21)   SEK

MAJ 2016 – JANUARI 2017

Nettoomsättning                                                                       2 906 (2 494)   TSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                      -3 910 (-4 111)   TSEK

Nettoresultat                                                                           -7 038 (-5 886)   TSEK

Resultat per aktie                                                                        -0,61 (-0,60)   SEK

VD-KOMMENTAR

Nyligen meddelades det att vår närmsta konkurrent Essen BioScience förvärvas av Sartorius för 320 miljoner dollar kontant. Konceptuellt är Essens huvudprodukt, IncuCyte, mycket lik vår HoloMonitor. Båda instrumenten är avsedda att filma och analysera celler i en cellinkubator över lång tid. I motsats till HoloMonitor bygger IncuCyte på konventionell mikroskopteknik, vilken i det flesta fall kräver att cellerna genmodifieras eller färgas med giftiga färgämnen.

Många mätningar samtidigt

Filmerna som HoloMonitor spelar in innehåller en ofantlig mängd information som vi enbart har börjat utforska. Då forskare använder instrument baserade på konventionell mikroskopteknik, t.ex. IncuCyte, behöver de i allmänhet i förväg bestämma vad de skall mäta och bereda cellerna därefter. Följaktligen kan de enbart mäta en sak per experiment. Poängen med HoloMonitor är just att cellerna inte förbehandlas, vilket innebär att många saker kan mätas samtidigt – en stor fördel för kunden och en affärsmöjlighet för oss.

Återkommande intäkter

Genom att köpa ytterligare mjukvarumoduler (appar) kan våra kunder mäta fler saker samtidigt med sina befintliga HoloMonitor-instrument. Med ny mjukvara kan forskarna till och med återanvända filmer från tidigare experiment för att skapa nya vetenskapliga resultat. Som planerat förstärker vi nu vår mjukvaruavdelning för att skapa den serie av mjukvarumoduler som kommer att förvandla vår installerade bas av instrument till en värdefull och återkommande intäktskälla.

Försäljning

En nyckelfunktionalitet som HoloMonitor delar med IncuCyte är förmågan att fungera i en cellinkubator. Utmaningarna förknippade med detta ledde till att vi först i slutet av 2016 övergick i full serieproduktion, vilket följaktligen fördröjde starten av våra nu intensifierade försäljningsaktiviteter. Under tredje kvartalet driftsattes dock ytterligare åtta instrument; tre i Kina, tre i Japan samt två i Tyskland. Bland kunderna finns Institute of Medical Science vid University of Tokyo – “a pioneering hub in the field of regenerative medicine”, enligt Forbes. Läs pressmeddelandet här.

Organisationen

Försäljnings- och marknadsavdelningen har nyligen förstärkts med en marknadschef och en säljare för den nordiska marknaden. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades dessutom i förra veckan för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda mjukvaruappar.

AACR

Med nära 20 000 deltagare är årsmötet för American Association for Cancer Research (AACR) det största evenemanget i vår bransch. I år kommer våra fyra representanter att få sällskap av tre forskare från Lunds universitet och Northeastern University i Boston. Forskarna har under lång tid använt HoloMonitor och kommer att presentera sina forskningsresultat vid tre tillfällen under årsmötet. Läs pressmeddelandet här

Artikel i Nature Communications

Tamoxifen används rutinmässigt för att förhindra den vanligaste typen av bröstcancer genom att blockera effekten av östrogen. Med resultat från HoloMonitor har forskare fått nya värdefulla insikter i varför Tamoxifen ökar risken för andra typer av bröstcancer. Resultaten publicerades nyligen i Nature Communications – open access-versionen av Nature. Förmodligen är artikeln den hittills mest betydelsefulla som publicerats av HoloMonitor-användare. Läs artikeln här och om hormonbehandling av bröstcancer här.

HoloMonitor – nästa generation

Essen BioScience framgång är både glädjande och inspirerande. Förvärvet av Essen visar tydligt att vårt område är bevakat av de stora aktörerna och kommer definitivt att öka trycket på de övriga aktörer som önskar bredda sina produktportföljer. PHI kommer då att vara svaret. Vi kommer därför att arbeta intensivt för att ytterligare förbättra och marknadsföra nästa generation av inkubatorbaserade cellanalysatorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar