Inlösen av optioner

Phase Holographic Imaging (PHI) har två utestående optionsprogram, båda med sista teckningsdag 2017-10-24. Programmen, vilka riktar sig till styrelseledamöter och rådgivare i Bolaget, ställdes ut i samband med att Bolaget listades på AktieTorget. Optionerna marknadsvärderades enligt Black & Scholes. Efter omräkning med hänsyn till genomförda nyemissioner berättigar optionsprogram 2012 till teckning av 43 872 aktier för lösenkursen 16,50 SEK/aktie (ursprungligen 40 000 aktier för lösenkursen 18,12 SEK/aktie) och optionsprogram 2013 till teckning av 209 000 aktier för lösenkursen 12,80 SEK/aktie (ursprungligen 190 000 aktier för lösenkursen 14,00 SEK/aktie).

Rådgivare Ron Lowy har nu begärt inlösen av samtliga sina optioner. Lowy tecknar härigenom 10 766 aktier i optionsprogram 2012 och 44 000 aktier i optionsprogram 2013, totalt 54 766 aktier. Lowy finansierar inlösen och tillkommande skatter genom att avyttra delar av sitt aktieinnehav. Genom Lowys nyttjande av optionerna tillförs PHI 740 839 SEK.

Tidigare har Klas Cramborn (styrelseordförande), Jan Richardsson (styrelseledamot) och en före detta styrelseledamot nyttjat hela sina optionsinnehav.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar