Ledande australiensiskt forskningsinstitut köper HoloMonitor

En första HoloMonitor driftsattes nyligen vid QIMR Berghofer Medical Research Institute i Brisbane Australien. Med köpet uppgraderar institutet sin befintliga kapacitet för kvantitativ time-lapse cytometri till att även omfatta instrumentering för att mäta enskilda cellers beteende i en cellpopulation, utan att dessa behöver märkas med giftiga kemikalier eller genom genmanipulation. Kundlistpriset för det levererade HoloMonitor-systemet uppgår till €37 500.

HoloMonitor i drift vid QIMR Berghofer

“Inmärkningsfria time-lapse cytometrar baserade på konventionell mikro­skop­teknik, marknadsförda av bl.a. Essen BioScience, är begränsade till att mäta den bottenyta cellpopulationen täcker. Denna leverans är speciell i det att HoloMonitor utökar och förfinar QIMR Berghofers befintliga time-lapse kapacitet till att inkludera inmärkningsfri analys av cellpopulationer på individnivå — en ny möjlighet som den medicinska forskningen precis har börjat utforska”, säger Peter Egelberg, VD och grundare av PHI.

QIMR Berghofer är ett av Australiens mest framgångsrika medicinska forskningsinstitut, där 900* forskare, studenter och supportpersonal är verksamma. Institutet grundades 1945 av Queenslands regering och har en rik historia av vetenskapliga upptäckter och tillämpad medicinsk forskning.
*Enligt ny uppgift från QIMR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar