Nature publicerar HoloMonitor-forskning

Forskare vid Lunds universitet har med HoloMonitor-teknik från Phase Holographic Imaging undersökt cellers beteende när dessa odlas på nanotrådar. Forskningsrönen publicerades nyligen i Scientific Reports – en online-tidskrift utgiven av Nature Publishing Group.

Med HoloMonitor® har forskarna undersökt hur tätheten av nanotrådar påverkar cellers rörelse, delning och morfologi. Resultaten ger riktlinjer för att minska den stress nanotrådar utsätter celler för. Resultaten visar även att cellers beteende kan kontrolleras genom att justera nanotrådarnas täthet, vilket kan få tillämpningar inom läkemedelsutveckling.

“Nature Publishing Group är det mest prestigefyllda vetenskapsförlaget. Nature:s publikation är en milstolpe och höjdpunkten av publikationerna under 2015. 14 publikationer publicerades i 2015, vilket är en ökning med 100 % jämfört med 2014. Totalt har nu väl över 40 vetenskapliga publikationer publicerats där vår HoloMonitor-teknik har en framträdande roll”, säger VD Peter Egelberg.

För bild se bifogat dokument.

Länkar

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar