Offentliggörande av prospekt

Phase Holographic Imaging PHI AB ("PHI") offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädes­emission av units, vars teckningstid inleds den 28 juni 2018. Prospektet finns tillgängligt på PHI:s (www.phiab.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospektet tillgängligt på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Teaser och anmäl­nings­sedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

INVESTERARTRÄFFAR

I samband med emissionen kommer representanter från PHI att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
29 juni 2018 kl. 11:30-13:00 Investerarlunch med
Sedermera Fondkommission
Börshuset
Skeppsbron 2, Malmö
Anmälan sker via
www.sedermera.se 
2 juli 2018 kl. 11:30-13:00 Investerarlunch med
Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyen 36, Göteborg
Anmälan sker via
www.sedermera.se 
3 juli 2018 kl. 11:30-13:00 Investerarlunch med
Sedermera Fondkommission
Scandic Klara
Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmälan sker via
www.sedermera.se 

FINANSIELL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till PHI i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar