PHI ökar försäljningen även i fjärde kvartalet

PHI meddelar härmed att nettoomsättningen under fjärde och sista bokslutskvartalet 2017/18 uppgick till 2,2 (1,2) MSEK, vilket försäljningsmässigt innebär att bolaget för andra kvartalet i rad gör sitt bästa kvartal någonsin. Netto­omsättningen under tredje kvartalet 2017/18 uppgick till 1,4 (1,2) MSEK. Bolaget har brutet bokslutsår från den 1 maj till den 30 april. Bolagets boksluts­kommuniké är planerad att publiceras den 18 juni 2018.

”Den uppmuntrande försäljningsutvecklingen kommer bl.a. av vår utökade direkt­försäljning samt av erkännandet av HoloMonitors innovativa funktionalitet, pådrivet av en snabbt växande mängd veten­skapliga publikationer baserade på dess användande”, kommenterar VD Peter Egelberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera