Styrelseledamöter och ledande befattningshavare ingår avtal om teckningsförbindelse i företrädesemissionen

Phase Holographic Imaging PHI AB ("PHI") meddelar härmed att bolaget erhållit ytterligare tecknings­för­bindelser om c:a 3,8 MSEK från bl.a. styrelse­ordförande Klas Cramborn, styrelseledamöterna Linda Neckmar och Jan Richardsson, VD Peter Egelberg samt styrelse­suppleant Ann Christine Egelberg. Tillsammans med tidigare kommunicerade tecknings­förbindelser har bolaget erhållit tecknings­förbindelser om totalt c:a 8,4 MSEK. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

PHI har sedan tidigare skriftliga avtal om garanti­teckning för c:a 24,2 MSEK. Totalt har bolaget således på förhand skriftligen avtalat om c:a 32,7 MSEK (71 %) av den företrädesemission som inleds i morgon den 28 juni och som pågår fram till och med den 17 juli 2018.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Utöver sedan tidigare ingångna teckningsförbindelser har PHI nu skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med nedanstående parter.

Namn Teckningsförbindelse (SEK)
Cratburn Superaunnation Fund A/C 761 623,80
Robert Joki 714 000,00
Skymar Superaunnation Fund A/C 594 904,80
Leo Graf 337 150,80
Peter Egelberg 199 991,40
Tomas Kramar 199 991,40
Jörgen Karlsson 199 991,40
Ann Christine Egelberg 199 920,00
Löddeköpinge Plantskola AB 198 277,80
Claes-Göran Wahlberg 116 310,60
Ingvar Sundgren 87 893,40
Klas Cramborn 74 970,00
Västra Sund Invest AB (Jan Richardsson) 66 616,20
Linda Neckmar 44 982,00
Jan Richardsson 33 986,40
Totalt 3 830 610,00

FINANSIELL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till PHI i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar