Sveriges television uppmärksammar wound healing

Nyligen lanserade Phase Holographic Imaging (PHI) HoloMonitor® Wound Healing Assay för att studera cellers rörelse och hastighet. Dessa egenskaper, som är centrala i många olika biologiska och medicinska sammanhang, uppmärksammades av SVT1 i veckans avsnitt av Vetenskapens värld.

Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter kring kroppens biologiska klocka och hur denna styr vår dygnsrytm. I veckans avsnitt av Vetenskapens värld presenterades nya rön av brittiska forskare som tyder på att sår som uppstått dagtid läker fortare än nattliga sår. Orsaken tycks vara att de celler som är kritiska för sårläkning, fibroblasterna, rör sig långsammare under natten. För att visa detta har forskarna bl.a. använt en så kallad wound healing assay, som är en etablerad laboratoriemetod för att mäta hur snabbt celler koloniserar en öppen yta.

Som ofta är fallet vid konventionell cellanalys har forskarna färgat cellerna. Färgämnena både komplicerar analysen och påverkar cellerna på ett oönskat sätt. PHI:s HoloMonitor-teknik möjliggör analys av cellrörelser utan skadlig infärgning, vilket gör att HoloMonitor Wound Healing Assay ger snabbare samt mer detaljrika och tillförlitliga analysresultat än konventionella wound healing assays.

Länkar

  • Läs mer om den aktuella studien här.
  • Här kan du se reportaget som börjar c:a 1 minut in i avsnittet.
  • Information om HoloMonitor® Wound Healing Assay finns här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar