University of California, San Francisco och Phase Holographic Imaging skapar Center of Excellence

University of California, San Francisco (UCSF) och Phase Holographic Imaging (PHI) har avtalat om att utvidga pågående samarbete genom att etablera ett regionalt Holographic Imaging Cytometry Center of Excellence vid UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center.

Centret syftar till att genom utbildning och teknisk support sprida kunskap om fördelarna med holografisk bildcytometri inom forskningen vid UCSF. Det återkommande UCSF-PHI symposiet kommer fortsatt att vara ett forum för forskare världen över som utvecklar nya terapier och diagnostiska metoder för hudcancer och andra cancerformer.

Insikten av att en mycket liten subpopulation av sällsynta cancerceller styr både tillväxt och spridning av tumörer har resulterat i ett växande behov av en ny generation vetenskapliga instrument, som individuellt och med bibehållen fysiologisk relevans kan analysera opåverkade celler över flera cellgenerationer.

”Vår forskning är att leta efter en nål i höstack — att i myllret av hudceller hitta de mycket sällsynta celler som är mest benägna att ombildas till aggressiv cancer. Experimentellt innebär detta att följa enskilda cellers beteende och morfologi i en större cellpopulation. Holografisk bildcytometri är en icke-invasiv och kvantitativ metod som gör det möjligt för oss att utföra denna typ av experiment. Vårt samarbete med PHI har varit avgörande för att etablera denna allt mer uppmärksammade teknik vid UCSF. Under drygt tre år har min forskar­grupp i nära samarbete med PHI utvecklat de forsknings­metoder som nu ger svar på frågor som tidigare inte har kunnat besvaras. Med bildandet av ett Center of Excellence fördjupar vi vårt samarbete, dels för att utöka antalet tillämp­ningar, men även för att utöka antalet forskningslaboratorier vid UCSF som använder holografisk bild­cytometri”, säger Dr. Robert Judson-Torres, forskningsledare vid UCSF.

Peter Egelberg, VD för PHI, förklarar: ”Då mänskliga celler är genomskinliga kräver konventionella cell­analysmetoder i regel att cellerna invasivt färgas biokemiskt eller genom gen­manipulation. Fluorescerande eller andra färgämnen är synliga på grund av att de absorberar delar av det belysande ljuset. Det absorberade ljuset omvandlas till energi som skadar cellerna, vilket resulterar i fysiologiskt mindre relevanta försök samt begränsar möjligheten att analysera celler över längre tids­perioder. Holografisk bildcytometri däremot avbildar enskilda celler utan infärgning genom att mäta hur det belysande ljuset förvrängs då det passerar igenom de transparenta cellerna.”

Föreläsarna vid UCSF-PHI symposiet 2018

”Vid sina anföranden vid SPIE 2018 och vid årets UCSF-PHI symposium visade Dr. Judson-Torres att hans forskargrupp har kunnat karaktärisera och klassificera ofärgade cancerceller med 95 % noggrannhet, genom att kombinera holografisk bildcytometri med maskininlärning. Vi ser fram emot att fortsatt bistå forskarna vid UCSF då de vidareutvecklar dessa lovande resultat, i vår gemensamma strävan att definiera den framtida rollen för holografisk bildcytometri och maskininlärning inom cancer­forskningen”, avslutar Egelberg.

REFERENSER

UC Disclaimer: The Information stated above was prepared by PHI and reflects solely the opinion of PHI. Nothing in this statement should be construed to imply any support or endorsement of PHI, or any of its products, by the Regents of the University of California, its officers, agents and employees.

OM UCSF

University of California, San Francisco (UCSF) anses vara ett av USA:s absolut främsta universitet för medicinsk forskning och utbildning. I anslutning till den medicinska forsknings- och utbildnings­verksamhet driver UCSF tre universitets­sjukhus, UCSF Medical Center samt Benioff Children's Hospital i San Francisco och Oakland. Enligt en undersökning gjord av U.S. News & World Report rankas UCSF Medical Center som ett av USA:s fem främsta universitetssjukhus. För mer information om UCSF se www.ucsf.edu/news.

OM PHI

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjuk­vara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder Bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvud­kontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distri­butörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media