Phone Family offentliggör sista handelsdag på Nasdaq First North

Stockholm 2015-04-24

STOCKHOLM, SVERIGE – Phone Family AB (publ) meddelar att den 23:e april 2015 beviljade Nasdaq First North bolagets ansökan om avnotering enligt tidigare pressmeddelande. Beslutet innebär att Bolagets aktie med kortnamn PFAM, ISIN-kod SE0005881588 avnoteras och sista handelsdag kommer att vara den 22:e maj.

Phone Family meddelar samtidigt att man har tecknat avtal som innebär att bolagets aktie i framtiden skall handlas på Mangoldlistan. Avsikten är att första handelsdag för detta skall vara måndagen den 25:e maj, 2015.

För ytterligare information:

Thomas Ahlerup

Informationschef

Phone Family (publ)

46 768 966 300

thomas.ahlerup@phonefamily.se

Om Phone Family AB

Phone Family är en oberoende återförsäljare av mobiltelefoni, tillbehör och bredbandstjänster från ledande partners och leverantörer. Företaget är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Företagets ledning har tillsammans över 20 års erfarenhet av branschen vilket ger en stabil grund. Alla butiker är centralt ägda för att skapa en kontinuitet, stabilitet och trygghet för kunder, anställda, leverantörer och samarbetspartners.

Phone Family är noterat på NASDAX OMX First North och handlas under symbolen PFAM. Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är företagets Certified Adviser.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

”Phone Family AB är en oberoende och snabbväxande återförsäljare av mobiltelefoni, tv-abonnemang, bredband och tillbehör. Vi erbjuder abonnemang och lösningar från flera av Sveriges ledande operatörer inom telekom- och tvtjänster samt mobiltelefoner från de ledande tillverkarna”

Prenumerera

Dokument & länkar