Assa Abloy förvärvar Phoniro

Phoniro, en nordisk marknadsledare inom välfärdsteknologi och e-hälsa, förvärvas av Assa Abloy och bildar en ny enhet inom Assa Abloy Hospitality, med fokus på lösningar för äldreomsorg.
 

Phoniro har under de senaste åren vänt förlust till stadig vinst och kraftigt ökat andelen återkommande intäkter. Erbjudandet har breddats med ett flertal nya tillämpningar inom välfärdsteknik, samtliga kopplade till välfärdsplattformen, Phoniro Care.

Efter förvärvet kommer Phoniro utgöra grunden för en ny enhet inom Assa Abloy Hospitality med fokus på äldreomsorg. Phoniro kommer fortsätta erbjuda ett komplett erbjudande av välfärdstekniktjänster baserat på Phoniro Care.       

Det nya ägarförhållandet innebär inte några förändringar vad gäller Phoniros organisation eller ledning. Bolagets internationella tillväxt förväntas att växa än mer i och med Assa Abloys stora globala närvaro. 

”Assa Abloy Hospitality är ett utmärkt hem för Phoniro. Vi delar en passion för innovation och att arbeta nära våra kunder för att leverera kompletta lösningar. Jag ser fram emot att vi som en del av Assa Abloy kommer hjälpa många fler människor till ett tryggare åldrande”, säger Pontus Björnsson, VD på Phoniro.

Läs även: ASSA ABLOY acquires Phoniro in Sweden

Pontus Björnsson, vd Phoniro AB
Tel 0701-81 42 04, e-post pontus.bjornsson@phoniro.se

Om Phoniro

Phoniro är ett svenskt bolag med ca 80 anställda och drygt 150 MSEK i omsättning. Bolaget är en marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag. Kontor finns bl a i Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland.

Taggar:

Om oss

Phoniro är ett svenskt bolag med ca 80 anställda och drygt 150 MSEK i omsättning. Bolaget är en marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag. Kontor finns bl a i Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland.

Prenumerera

Snabbfakta

Phoniro, en nordisk marknadsledare inom välfärdsteknologi och e-hälsa, förvärvas av Assa Abloy och bildar en ny enhet inom Assa Abloy Hospitality, med fokus på lösningar för äldreomsorg.
Twittra det här

Citat

Assa Abloy Hospitality är ett utmärkt hem för Phoniro. Vi delar en passion för innovation och att arbeta nära våra kunder för att leverera kompletta lösningar. Jag ser fram emot att vi som en del av Assa Abloy kommer hjälpa många fler människor till ett tryggare åldrande.
Pontus Björnsson, VD Phoniro.