Pilotfish levererar IT-lösningar till Deutsche Bahns dotterbolag DB Regio

Pilotfish har tecknat avtal med Deutsche Bahns dotterbolag DB Regio om att installera centrala informationsenheter, så kallade ”Vehicle Communication Gateways”, med tillhörande förardisplayer på 4800 bussar under de närmaste fem åren. – Vi är naturligtvis väldigt glada över att inleda ett samarbete med en så stor och viktig aktör på den tyska kollektivtrafikmarknaden. Det innebär att vi på allvar nu etablerar oss i Tyskland och är ett viktigt steg i vår globala tillväxtstrategi för att utveckla och effektivisera det kollektiva resandet och minska miljöpåverkan runt om i världen, säger Tomas Gabinus.

Förutom centrala informationsenheter omfattar avtalet med DB Regio även leverans av Android-baserade förardisplayer som i realtid kan ge föraren relevant information om exempelvis passagerare, biljetthantering, fordonets position, servicebehov och bränsleförbrukning, beroende på vilka applikationer som operatören själv väljer att koppla till den öppna informationslösningen.

– Vi levererar ett system som innehåller en funktion för att övervaka fordonsinformation i realtid tillsammans med vår applikation för Ecodriving som hjälper föraren att köra mjukare och mer komfortabelt och samtidigt minimera bränsleförbrukningen. Dessutom ingår en funktion som gör det möjligt att centralt läsa av samtliga fordons färdskrivare digitalt istället för att fysiskt ladda ner varje fordons specifika färddata manuellt som ofta sker idag. Det sparar både tid och kostnader, säger Tomas Gabinus.

Redan nu har 1500 informationsenheter installerats som är certifierade enligt den europeiska standarden för kollektivtrafiktransporter, "Information Technology for Public Transport", ITxPT. Certifieringen innebär en standard för en öppen och kompatibel IT-arkitektur som skapar möjligheter för transportleverantörer, system- och fordonsleverantörer att leverera nytta till resande inom kollektivtrafiken. 

– Pilotfish har länge arbetat för en ökad öppenhet och kompatibilitet inom kollektivtrafikens IT-lösningar. Med ökad öppenhet kan vi tillsammans med andra utvecklare öka kunskapen om nya system och lösningar hos operatörer och myndigheter som hanterar kollektivtrafik. ITxPT innebär samtidigt att marknaden för mindre leverantörer av olika IT-lösningar och appar öppnas upp. Det i sin tur ökar konkurrensen och driver på utvecklingen och effektiviseringen inom den europeiska kollektivtrafiken vilket vi tycker är väldigt positivt.

Det levererade IT-systemet är även integrerat och anpassat efter de båda existerande gränssnitten IBIS och FMS som bland annat hanterar information om linjeval och om fordonets status.

För mer information, kontakta:

Tomas Gabinus, vd Pilotfish Networks AB. Tel: +46 31 339 66 74, E-post: tomas.gabinus@pilotfish.se 

Pilotfish Networks uppdrag är att öka produktiviteten och attraktiviteten hos tåg-, spårvagns- och busstransporter genom strukturerad digitalisering. Erbjudandet baseras på en öppen, standardiserad fordonskommunikationsplattform med användarvänliga applikationer och stöd för kontinuerliga processförbättringar. Pilotfish-tekniken bygger på standarder och IT-arkitektur från den europeiska standardiseringsorganisationen ITxPT.

Taggar:

Om oss

Pilotfish mission är att förbättra konkurrenskraften för buss- och tågverksamheter inom kollektivtrafiken. Pilotfish metod är strukturerad digitalisering som baseras på en öppen kommunikationsplattform som kan kompletteras med olika användarvänliga applikationer för användning vid genomförandet av strategier om kontinuerliga förbättringar. Pilotfish erbjudande grundar sig på standarder och arkitekturer som förvaltas av den europeiska standardiseringsorganisationen ITxPT.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar