Ett rekordår för Göteborgs bästa Platzer

 •  Hyresintäkterna ökade till 995 mkr (687)
 •  Förvaltningsresultatet förbättrades med 51 % till 486 mkr (322)
 •  Periodens resultat uppgick till 1 393 mkr (500)
 •  Fastighetsvärdet ökade till 15 559 mkr (13 615)
 •  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 58,39 kr (45,72)
 •  Resultat per aktie uppgick till 11,54 kr (4,92)
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie (1,10)
 •  Förvärv av Piren2 på Lindholmen
 •  Förvärv av 50 % av Merkurhuset på Skeppsbron
 •  Avtal med NCC om gemensam projektutveckling i Gårda samt option om förvärv av kontorsprojekt i Mölndals innerstad
 •  Försäljning av bostadsbyggrätter i Södra Änggården till fyra bostadsutvecklare till ett värde av 1,7 mdkr 
 •  Hyresavtal med Skatteverket om kontorslokaler på 15 000 kvm i projekt Gårda Vesta 

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

-          Vi äger och utvecklar fastigheter med ambition att erbjuda lokaler i Göteborgsområdets bästa områden eller på ”Göteborgs bästa Platzer”. Även under 2017 var detta en framgångsrik strategi. Såväl förvaltningsresultatet som substansvärde landade på rekordnivåer. Utöver det gjorde vi större uthyrningar i kommande projekt i Gårda samt sålde framtida byggrätter i Södra Änggården, vilket kommer att bidra till en fortsatt stark substanstillväxt.

-          Ett av våra finansiella mål är att årligen öka substansvärdet EPRA NAV per aktie med 10 %. Det överträffades med råge under 2017. Investeringsvinster från projekt som Gamlestads torg och nettouthyrningar i förvaltningsbeståndet kombinerat med lägre direktavkastningskrav innebar högre fastighetsvärden och därmed en ökning av EPRA NAV med 28 %.

För mer information vänligen kontakta: 

P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-111222
Lennart Ekelund, CFO, Platzer, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8/2 2018 kl 08:00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 16 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.