Nu börjar bygget av Göteborgs högsta kontorshus i Gårda

Platzer Fastigheter och Peab Sverige AB har tecknat entreprenadavtal och startar nu bygget av höghuset Gårda Vesta, som blir Göteborgs högsta kontorsbyggnad när det står klart 2020. Kontraktssumman uppgår till 770 MSEK.

Byggnaden består av två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt kommer fastigheten bestå av 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang och garage. Framför byggnaden skapas ett grönt torg mitt i det expansiva området Stampen/norra Gårda. Markarbetena är redan påbörjade och första inflyttning beräknas till december 2020.

Stora delar redan uthyrt

En stor del av Gårda Vesta är redan uthyrt. Men de översta våningsplanen i den högsta huskroppen är fortfarande tillgängliga.

- Det är bra att vi tidigt kunde landa stora uthyrningar i det här området. Det visar att läget är intressant och att huset är populärt, säger Patrik Lund.

Gårda Vesta är ett av många projekt som Platzer driver i Göteborgsområdet. Alla finns i stadsdelar som är mitt i eller står inför stora förändringar.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan sätta fart och bidra till utvecklingen av norra Gårda. Gårda Vesta är ett viktigt projekt för Platzer och blir ett spektakulärt inslag i stadsbilden, säger Patrik Lund.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Lund, Projektchef, 031-63 12 03
 
P-G Persson, VD, 0734-11 12 22

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2018 kl 10.00 CET. 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 16 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.