Nu fylls Världshuset på Packhusplatsen med nya hyresgäster. Välkomna!

Vid årsskiftet flyttade fackförbundet Unionen ut från det vackra granithuset på Packhusplatsen. I samband med detta inleder Platzer en större renovering samt en omprofilering av huset.

Huset byggdes 1942 som ett nytt huvudkontor för det svenska rederiet Transatlantic. Nu utvecklar Platzer byggnaden vidare under namnet Världshuset. Husets nya namn binder samman historien från det franska värdshus som låg här på 1700-talet till de verksamheter som haft handel med världens alla hörn,

Redan nu är ungefär tre fjärdedelar av huset uthyrt, vilket innebär att endast 800 kvm är vakant. Inflyttning sker under andra kvartalet 2016.

- Nu fyller vi den historiska byggnaden med nytt liv. Vi hälsar alla nya hyresgäster varmt välkomna till Världshuset, säger Ulrica Sjöswärd, marknadsområdeschef på Platzer.

De fyra verksamheter som hittills tecknat avtal är:

  1. Advectas, ett av de ledande konsultföretagen inom området verksamhetsstyrning, som även har kontor i Stockholm, Malmö, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Australien.

  2. Ett bolag som speglar husets historia mycket väl, nämligen Atlantic Container Line Sweden AB. Bolaget sysslar med shipping och de flyttar nu in till stan från Eriksberg.

  3. Fredblad Arkitekter AB, engagerade samhällsbyggare med lång erfarenhet, expanderar i Göteborg.

  4. Statens servicecenter (SSC), vars uppdrag är att bidra till en effektivare administration inom statsförvaltningen, öppnar ett helt nytt kontor i Göteborg.


Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrica Sjöswärd, marknadsområdeschef, Platzer, tel 0738-031209
Kristina Arelis, Kommunikations- och marknadschef, Platzer, tel: 0705-775154

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 465 000 kvm till ett värde om cirka 10 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 807 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Nu fyller vi den historiska byggnaden med nytt liv. Vi hälsar alla nya hyresgäster varmt välkomna till Världshuset
Ulrica Sjöswärd, marknadsområdeschef på Platzer