Nu säljer Platzer sin sista fastighet i södra Högsbo – och fokuserar på utvecklingen av norra Högsbo

Platzer säljer fastigheten Högsbo 7:21 i södra Högsbo och har därmed fullföljt strategin att renodla fastighetsbeståndet i Högsbo till norra delen av området.

Fastigheten Högsbo 7:21, som är en obebyggd tomt, säljs med frånträde 2015-11-02 till en privatägd investerargrupp under ledning av Plusfastigheter. Försäljningen sker genom bolagsförsäljning och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 14,25 mkr.

Platzer äger efter försäljningen 18 fastigheter i norra Högsbo med en markareal om ca 100 000 kvm och har lämnat in en begäran att få påbörja arbete med detaljplan på fastigheterna.

- Vi arbetar med att utveckla Norra Högsbo till en attraktiv blandstad. Vi har inlett ett arbete med att illustrera hur ett framtida ”Södra Änggården” kan ta form och förbereder oss nu för att påbörja utvecklingen av området så snart detaljplanen är klar, säger P-G Persson, VD för Platzer Fastigheter.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22
Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 465 000 kvm till ett värde om cirka 9 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.