Nu startar Platzer försäljningen av byggrätter i Södra Änggården

I Högsbo ska Platzer skapa en ny stadsdel där det är lika nära till gatuliv som till natur. Nu startar försäljningen av byggrätter i Södra Änggården till samarbetspartners som vill vara med och skapa ett skönare stadsliv.

Södra Änggården är den nya stadsdelen som kommer växa upp i Högsbo industriområde, där Platzer är största fastighetsägare. Totalt ska här byggas 2000 lägenheter, skolor, förskolor och parker granne med Änggårdsbergen. Genom att successivt byta ut dagens byggnader mot nya kvarter, tillåts stadsdelen växa fram tillsammans med det som redan finns.

Visionen är en tät och blandad stadsmiljö med naturen runt hörnet. Den nya stadsdelen har en stor potential för moderna storstadsbor som vill ha cykelavstånd till både stadsliv och friluftsliv. Botaniska, Slottsskogen och Linnéplatsen når du på bara några minuter och Änggårdsbergen ligger i nära anknytning till det planerade området.

Otroligt roligt att vi nu kommit så här långt i vårt arbete att skapa en ny stadsdel i Göteborg. Nu ser vi fram emot att starta samarbetet med aktörer som, liksom vi, brinner för stadsutveckling och förverkligandet av en levande stadsdel i Södra Änggården, säger Lisa Häggdahl, projektchef på Platzer Fastigheter.

Projektets första del ingår i BoStad2021 som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och byggbranschen inför stadens 400-års jubileum. I Södra Änggården ingår de första 600 lägenheter som ska stå klara under 2021. Detaljplanen har varit på samråd och förväntas antas första kvartalet 2018. Byggstart beräknas till andra kvartalet 2018.

Intresset för Södra Änggården är mycket stort. För att området ska få en bra mix av aktörer med innovativa tankar har Platzer valt att samarbeta med Catella som exklusiv rådgivare. Försäljningsprocessen har påbörjats och väntas under de nästkommande veckorna intensifieras. Målet är att teckna avtal med intressenter innan sommaren.

Södra Änggården är ett av Göteborgs mest intressanta utvecklingsområden, då en befintlig central stadsdel byter skepnad till en modern stadsmiljö. Med en varierad ny bebyggelse i ett fördelaktigt läge erbjuds attraktiva boendekvaliteter. Vi ser fram emot att biträda Platzer när flera aktörer nu ges möjlighet att delta i utvecklingen av Södra Änggården, säger Alexander Steen, partner på Catella Corporate Finance.

För mer information kring försäljning av byggrätter vänligen kontakta:

Alexander Steen, partner, Catella, alexander.steen@catella.se , tel: 031-60 01 80


För mer information kring projektet och området vänligen kontakta:

Lisa Häggdahl, projektchef, Platzer, lisa.haggdahl@platzer.se , tel: 031-62 53 29

Läs mer på www.södraänggården.se

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 807 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.