Platzer förstärker ledningsgruppen med kompetens inom HR och kommunikation samt en ny marknadsområdeschef

Platzer Fastigheter fortsätter sin tillväxtresa. För att möta utmaningarna framåt samt förstärka positionen som ett av Göteborgs ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, utökar nu bolaget sin ledningsgrupp med resurser inom HR och kommunikation samt en ny marknadsområdeschef.

Karin Pull, HR-chef, Kristina Arelis, kommunikations- och marknadschef och Mikael Dotevall, marknadsområdeschef, är nya medlemmar i Platzers ledningsgrupp. Ledningsgruppen utökas därmed med viktiga nyckelroller till totalt 8 personer. Ulf Lindén, marknadsområdeschef, Roger Sundbom, projektutvecklingschef, Christina Cedérus Olauson, uthyrningschef, Lennart Ekelund, CFO och P-G Persson, VD, ingår sedan tidigare i ledningsgruppen och kommer även fortsättningsvis att göra det.

-          Platzer har de senaste åren utvecklats till en ledande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet. Vårt fastighetsbestånd har vuxit och vi har tagit viktiga kliv mot att förverkliga stora utvecklingsprojekt. Ledningsgruppen har under de senaste åren utgjorts företrädesvis operativa roller i bolaget. Med den fortsatta tillväxt vi nu har och ser framför oss har HR och kommunikation i allt högre grad blivit kritiska framgångsfaktorer för vårt bolag. Genom att HR-chefen och kommunikationschefen ingår i ledningsgruppen kommer vi att se ett effektivt kommunikationsflöde både inom och utanför organisationen, säger P-G Persson, VD i Platzer

Platzers fastighetsbestånd förvaltas av två marknadsområden med varsin marknadsområdeschef i spetsen. I maj rekryterades Ulf Lindén som ny marknadsområdeschef och fr.o.m. 1 augusti 2017 är Mikael Dotevall ny marknadsområdeschef. Mikael är för närvarande föräldraledig, och är åter i tjänst 2018-01-01. Tf marknadsområdeschef till dess är P-G Persson.

Karin Pull, HR-chef

Anställd sedan 2016

Utbildning: Magister Human Resources

Född: 1979

Innehav per 2017-11-01: Aktie B: 0 aktier

Kristina Arelis , Kommunikations- och marknadschef

Anställd sedan 2015

Utbildning: Marknadsekonom

Född: 1977

Innehav per 2017-11-01: Aktie B: 106 aktier

Mikael Dotevall, Marknadsområdeschef

Anställd sedan 2014

Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri

Född: 1989

Innehav per 2017-11-01: Aktie B: 0 aktier

För mer information vänligen kontakta: 

P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-11 12 22
 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 15 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.