Platzer förvärvar Centrumhuset på Backaplan

Platzer har genom en bolagsaffär förvärvat fastigheten Tingstadsvassen 3:8 i Göteborg, mera känd som Centrumhuset, från AxFast till ett underliggande fastighetsvärde om ca SEK 166 miljoner. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 4 800 kvm och fastigheten har ett strategiskt läge för handel i nära anslutning till Hisingens viktigaste knutpunkt för kollektivtrafik, Hjalmar Brantingsplatsen.

- Platzers strategi är att växa genom förvärv och utveckling av fastigheter där det pågår stadsutveckling och förnyelse i Göteborgsområdet. Med detta förvärv stärker vi våra positioner i Backaplan, som är ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden, säger P-G Persson, VD i Platzer.

Affären är villkorad av Platzers planerade notering på NASDAQ OMX Stockholm med tillhörande nyemission.

Säljarens rådgivare vid försäljningen har varit Newsec.

Tillträdet av fastigheten är beräknad till 2013-12-19.

Platzer Fastigheter Holding (publ)

För ytterligare information kontakta:
VD P-G Persson, 0734-11 12 22

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.